Kalendář akcí

září 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Vážení občané   trvale bydlící v obci Kohoutov,

vzhledem k tomu , že obec Kohoutov nemá zajištěnou kanalizační síť odpadních vod a ani neplánuje centrální odkanalizování obce, přistoupili jsme k tomu, že rodinné domy trvale obydlené bude nutné odkanalizovat samostaně nebo ve shlucích ( DČOV pro více nemovitostí). Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí „Čistota povrchových i podzemních vod“.

Cílem výzvy je omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů vybudováním domovních čistíren odpadních vod ( DČOV). Maximální výše dotace na jednu DČOV je 80 % 1-5 EO činí 100tis. Kč, 6 -15 EO činí 170tis.Kč, 16 -50 EO činí 240tis.Kč. Oprávnění příjemci podpory jsou Obce .

Termín výzvy je od 1.11.2016 do 30.11.2017, alokace výzvy je

100 mil. Kč.

   Obec tímto programem může pomoci vlastníkům trvale obydlených nemovitostí získat dotaci na vybudování domovní čistírny odpadních vod a tím i pomoci zajistit likvidaci odpadních vod v souladu s platnými zákony.

Způsobilé výdaje: náklady na pořízení DČOV, instalace a zprovoznění , technologie pro nepřetržitý monitoring provozu , náklady na projektovou přípravu.

OBEC Kohoutov (příjemce podpory, žadatel) může žádat když:

- je dosažen nutný počet nově připojených a to 30% obyvatel trvale bydlících z celkového počtu, tj. minimálně 80 obyvatel

- zajistí řádný a odborný servis všech podpořených DČOV po dobu 10 let

- bude zodpovídat za plnění podmínek jednotlivých povolení k nakládání s vodami vztahující se k předmětu podpory

- uzavře s vlastníkem objektu (rodinného domu) smluvní vztah

- zajistí finanční spoluúčast na projektu ( 20% z celkových nákladů)

- zajistí odpojení původních jímek či septiků

- při zadávání služeb bude postupovat podle příslušného zákona o zadávání veřejných zakázek

-zajistí udržitelnost projektu po dobu 10let od dokončení realizace projektu

-umožní provádět kontroly podporovaného opatření na místě realizace (na základě smluvního vztahu)

-bude odpovídat za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčastí Fondu Životního Prostředí.

Vlastník objektu (rodinného domu):

- vysloví zájem o instalaci DČOV, umístění na pozemku a přístupu k ní

- vysloví souhlas s finanční spoluúčastí na projektu ( max. 20 % z dané částky dotace na DČOV, bude dále předmětem jednání)

- uzavře s obcí smluvní vztah

Více informaci na www.kohoutov.info nebo přímo u starosty obce

Obec Kohoutov na svém zasedání dne 6. 12. 2016 pověřila starostu obce zajištěním odborně způsobilé osoby ( vodohospodář ) , která provede studii a následný odborný posudek. Touto osobou byla jmenována společnost VIS spol.s.r.o Hradec Králové .

Od Vás občanů se očekává přímá účast a to zejména vyplněním přiloženého dotazníku, u těch, kteří budou mít zájem o umístění DČOV, přímá spolupráce s odbornou osobou a projektantem. Otázku spolufinancování budování DČOV zastupitelstvo obce ještě neřešilo. Tento způsob získání finančních prostředků je vhodný i pro bytové domy jako je dům čp. 144, 145 a 146.

Předpokládaný harmonogram prací :

 

Název operace

Termín  

Odpovědná   osoba

rozeslání dotazníků , zveřejnění na webové stránce obce  

21.12.2016  

Starosta obce , webmaster

Odevzdání dotazníků

do 15.1.2017

Občané obce

Odborný   posudek způsobilé osoby

do 30.4.2017

VIS   spol.s.r.o. Hradec Králové

Podání žádosti o dotaci

do 30.5.2017

Drag   spol.s.r.o. Trutnov

Dotazník odtrhněte a   odevzdejte na Obecním úřadě v Kohoutově osobně nebo prostřednictvím pošty nebo elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzva Ministerstva životního prostředí k nahlédnutí zde.

Elektronická verze dotazníku ke stažení zde.

Kontakty

Adresa:

Obec Kohoutov
Kohoutov čp. 65
544 01
Dvůr Králové nad Labem

E-mail:

obec.kohoutov@seznam.cz

Datová schránka:

5zcapkv

Pevná linka:

499 693 030

Starosta obce:

 724 224 782

Místostarosta obce:

605 517 775

Pověřenec pro GDPR:

Lenka PROCHÁZKOVÁ
E-mail: prochazkova@kjh.cz
Tel.: 730 164 404