Vážení občané osady Kladruby ,

jak jsem již avizoval v Kohoutovských listech č. 29/2018 bude dne 27.8.2018 (pondělí) zahájena oprava „Dlážděné cesty na ppč. 921 v k.ú. Kladruby u Kohoutova“.

V rámci této akce bude provedena výměna 2 propustků, výměna podloží a provedena pokládka stávajících dlažebných pískovcových kostek a osazení z pískovcových obrub.

Celá oprava potrvá přibližně do poloviny října 2018 a bude rozdělena do 3 – 4 etap tak, že se začne od návsi směrem k točně autobusu. Stavbu bude provádět firma STRKO, Josef Středa , Starý Rokytník a celkové náklady budou 1 823 129,99 Kč.

S touto stavbou je spojené také řešení dopravní obslužnosti osady Kladruby a to následovně :

Objízdná trasa pro osobní auta :

přes mostek kolem „Kratochvílů – dříve Levých“ směrem k Petráčkovým, za Petráčkovými doprava - vytvořena nová zpevněná místní komunikace v šíři 3bm .

Příjezd na náves , rozdělení :

- vlevo ( vlastníci čp. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, E 14, E31 )

- vpravo dolů a pod kaplí na křížení místních komunikací vlevo ( vlastníci čp. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, E23, Junkovi)

Občané domů čp. 116, 117 , 118 - bez omezení

Občané domů čp. 94, 96 , 97,98, E26, E32 - omezení pouze při konečné etapě ( ukončení na mostku přes potok Drahyně )

Můžete také využít objízdnou trasu okolo Petráčkových a dále až na obzor , odbočit vpravo před Vtípilem ( čp. 102) a dále kolem Fialů na náves.

Také můžete využít trasu pro pěší okolo Jiránků a Valentových s tím , že auto necháte na točně autobusu nebo zaparkujete vhodněji před sjezdem k Jiránkovým.

Valentovým se omlouvám, k přístup k jejich nemovitosti bude zajištěn po provedení prvního úseku cesty. Parkovat mohou na návsi dle pokynů stavbyvedoucího.

Pro traktory, nákladní auta a jiné stroje je objízdná trasa přes letiště u Vyhnánova. Nebo po dohodě se starostou obce .

DBEJTE PROSÍM BEZPEČNOSTI SVÉ I JINÝCH. NEVJÍŽDĚJTE NA NOVÉ KOMUNIKACI DO TRÁVY MIMO ZPEVNĚNOU ČÁST.

JEŠTĚ JEDNOU SE OMLOUVÁM ZA VZNIKLÉ KOMPLIKACE a žádám občany, aby své auta parkovali tak, aby nepřekáželo jiným ( zejména autobusům) na točně .

Ing. GREGA Ladislav

starosta obce Kohoutov

OBJÍZDNÁ TRASA

Kontakty

Adresa:

Obec Kohoutov
Kohoutov čp. 65
544 01
Dvůr Králové nad Labem

E-mail:

obec.kohoutov@seznam.cz

Datová schránka:

5zcapkv

Pevná linka:

499 693 030

Starosta obce:

 724 224 782

Místostarosta obce:

605 517 775