Kohoutovské listy  č. 30/2018  najdete  v  rubrice  Kohoutovské listy  nebo  ZDE

     Vážení občané obce   Kohoutov,

Dovoluji si Vám zaslat informace o dalším postupu prací při   obnově komunikace III/30014 a jejich harmonogram.

Současný stav :

Od obecního úřadu po značku Kohoutov směrem na Kocbeř je provedena celková vysprávka podloží, vyměněny nefunkční propustky, vyfrézovaná vozovka .

Harmonogram prací od 10.9.2018 do 23.9.2018

1/ Pondělí 10.9.2018   - vyrovnání po celé ploše komunikace od Obecního úřadu po les   - Omezte prosím průjezd dopravních prostředků

2/ Úterý   11.9.2018 - pokládka 1. vrstvy asfaltobetonu   od obecního úřadu k čp. 37 ( Kubinovy)

3/ Středa 12.9.2018 - pokládka 1. vrstvy asfaltobetonu   od čp. 37 po čp. 156 ( Oulehla)

4/ Čtvrtek 13.9.2018 - pokládka 1. vrstvy asfaltobetonu   od čp. 156 - po značku Kohoutov

-         Omezený průjezd dopravních prostředků , ve vyznačených částech v dané dny   nepojíždějte auty po vozovce   od 7.30 - 17.30 hodin

       5/ Pátek 14.9.2018 - pokládka II. Vrstvy asfaltobetonu od obecního po čp. 27

       6/ Pondělí 17.9.2018 – pokládka II. Vrstvy asfaltobetonu od čp.27 po značku Kohoutov

-          ÚPLNÝ ZÁKAZ VJÍŽDĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VOZOVKU

         7/ Od úterý 18.9.2018 do neděle 23.9.2018   Úplná uzavírka v lese na Kocbeř.

   Vím , že není jednoduché nechat dopravní prostředky daleko od domova , ale v zájmu nás všech je mít komunikaci kvalitně opravenou . Prosím tedy jezděte směrem na Choustníkovo Hradiště, využívejte místní komunikace kolem Kubinových , k Rábiši,   kolem Smutníků, Záhumenní cestu.

           Děkuji všem, kteří vše pochopili, ostatní mohou volat   starostovi   na tel: 724 224 782

                                                        

                                         Ing. GREGA Ladislav, starosta obce Kohoutov  

Vážení občané osady Kladruby ,

jak jsem již avizoval v Kohoutovských listech č. 29/2018 bude dne 27.8.2018 (pondělí) zahájena oprava „Dlážděné cesty na ppč. 921 v k.ú. Kladruby u Kohoutova“.

V rámci této akce bude provedena výměna 2 propustků, výměna podloží a provedena pokládka stávajících dlažebných pískovcových kostek a osazení z pískovcových obrub.

Celá oprava potrvá přibližně do poloviny října 2018 a bude rozdělena do 3 – 4 etap tak, že se začne od návsi směrem k točně autobusu. Stavbu bude provádět firma STRKO, Josef Středa , Starý Rokytník a celkové náklady budou 1 823 129,99 Kč.

S touto stavbou je spojené také řešení dopravní obslužnosti osady Kladruby a to následovně :

Objízdná trasa pro osobní auta :

přes mostek kolem „Kratochvílů – dříve Levých“ směrem k Petráčkovým, za Petráčkovými doprava - vytvořena nová zpevněná místní komunikace v šíři 3bm .

Příjezd na náves , rozdělení :

- vlevo ( vlastníci čp. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, E 14, E31 )

- vpravo dolů a pod kaplí na křížení místních komunikací vlevo ( vlastníci čp. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, E23, Junkovi)

Občané domů čp. 116, 117 , 118 - bez omezení

Občané domů čp. 94, 96 , 97,98, E26, E32 - omezení pouze při konečné etapě ( ukončení na mostku přes potok Drahyně )

Můžete také využít objízdnou trasu okolo Petráčkových a dále až na obzor , odbočit vpravo před Vtípilem ( čp. 102) a dále kolem Fialů na náves.

Také můžete využít trasu pro pěší okolo Jiránků a Valentových s tím , že auto necháte na točně autobusu nebo zaparkujete vhodněji před sjezdem k Jiránkovým.

Valentovým se omlouvám, k přístup k jejich nemovitosti bude zajištěn po provedení prvního úseku cesty. Parkovat mohou na návsi dle pokynů stavbyvedoucího.

Pro traktory, nákladní auta a jiné stroje je objízdná trasa přes letiště u Vyhnánova. Nebo po dohodě se starostou obce .

DBEJTE PROSÍM BEZPEČNOSTI SVÉ I JINÝCH. NEVJÍŽDĚJTE NA NOVÉ KOMUNIKACI DO TRÁVY MIMO ZPEVNĚNOU ČÁST.

JEŠTĚ JEDNOU SE OMLOUVÁM ZA VZNIKLÉ KOMPLIKACE a žádám občany, aby své auta parkovali tak, aby nepřekáželo jiným ( zejména autobusům) na točně .

Ing. GREGA Ladislav

starosta obce Kohoutov

OBJÍZDNÁ TRASA

Kontakty

Adresa:

Obec Kohoutov
Kohoutov čp. 65
544 01
Dvůr Králové nad Labem

E-mail:

obec.kohoutov@seznam.cz

Datová schránka:

5zcapkv

Pevná linka:

499 693 030

Starosta obce:

 724 224 782

Místostarosta obce:

605 517 775