folder Úřední deska

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Oznámení o konání voleb do parlamentu ČR- Senát Nový
pdf Oznámení o konání voleb do Zastupitelstev krajů Nový
pdf Rozhodnutí stavební povolení RD na ppč 866, k ú Kladruby u Kohoutova
pdf Rozhodnutí stodola na ppč 785 4 v k ú Kohoutov
pdf Informace o volbách do krajských zastupitelstev konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
pdf Informace o volbách do SENÁTU Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. října 2020
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2019 - část 2
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2019 - část 1
pdf Rozpočtové opatření SoP 1 2020
pdf Verejná vyhlaska MZe Opatření obecné povahy Kůrovec a jeho zpracování v lesích
dokument Opatření obecné povahy- uzavření státních hranic
pdf Omezení dopravní obslužnosti
pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci "Snížení energetické náročnosti čp.65 - zateplení obvodového pláště budovy
pdf Rozpočtové opatření SoP 3 2019
dokument Střednědobý výhled rozpočtu SOP 2021 2023
dokument Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2020 ve schváleném znění
pdf Rozpočtové opatření SoP 2_2019
pdf Upozorneni k odstraneni a oklesteni stromovi
pdf Odpověď na informace podle zákona 106/1999, o svodobovném přístupu k informacím
dokument Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Kohoutov a OSKA z.s.