folder Úřední deska

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška _ společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „Novostavba rodinného domu a stavby související - obec Kohoutov“ na pozemcích: pozemkové parcely číslo 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1547, 136/2, 1600 v katastrálním území Kohoutov
pdf Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2018
pdf Střednědobý výhled Společenství obcí Podkrkonoší 2018-2022
dokument Darovací smlouva mezi Obcí Kohoutov a panem Zdeňkem Kudrnáčem
pdf Veřejná vyhláška -Rozhodnutí o prodloužení Zákazu vstupu do lesa
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.2/2017, o spádovosti škol
pdf Strednedoby vyhled obce na obdobi 2018-2022
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2016 část 1 ze 3
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2016 část 2 ze 3
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2016 část 3 ze 3
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 , o nočním klidu
pdf Smlouva o Zápůjčce