folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf VV Oznámení o zahájení společného řízení ÚŘ a SŘ Pavel BěhalČOVSSPoznámení Nový
pdf Priloha 1134998211 1 situace stavby ČOV v k ú Kladruby u Kohoutova 1 Nový
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 2 2023
pdf VV Veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Brzice 1
pdf VV Společné rozhodnutí prodloužení platnosti společného povolení a změna stavby před dokončením Skalický Kladruby
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o společném řízení a pozvání veřejnému ústnímu jednání, Zahradní domek na ppč 81 1 v k ú Kohoutov Sejmuto
dokument DRIVE IN Informace o umístění volebních stanovišť na území Královéhradeckého kraje Sejmuto
pdf Oznámení o konání voleb Sejmuto
pdf Rozpočet SOP nas rok 2023
pdf Střednědobý výhled rozpočtu SOP na 2024 2026
pdf RO 3 2022 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 20 12 2022 Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2023 Sejmuto
pdf Návrh Finanční plán 2023 Sejmuto
pdf Jmenování zapisovatele Sejmuto
dokument Návrh rozpočtu SOP na rok 2023 Sejmuto
dokument Návrh střednědobého výhledu SOP 2024 2026 Sejmuto
pdf VV prodloužení platnosti dokončení stavby Mgr. Skalický_Kladruby Sejmuto
pdf Stanovení min poctu clenu OVK a info o počtu a sídle volebního okrsku Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení stavebního záměru novostavba RD na ppč 133, 132 2, 123 5 v k ú Kohoutov Sejmuto