folder Úřední deska

Věc Vyvěšeno Sejmuto
dokument Návrh - rozpočtové opatření obce č.1/2017
default Návrh - rozpočtové opatření obce č.2/2017
dokument Návrh - rozpočtové opatření obce č.3/2017
dokument Návrh - rozpočtové opatření obce, změny položek
dokument Navrh rozpoctoveho opatreni SOP 4 2017
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 , o nočním klidu
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.2/2017, o spádovosti škol
pdf Oznámení o konání 34. zasedání ZO dne 17.10.2017
dokument Rozpočtové opatření SoP 2/2017
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 1_2017
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 4/2016
dokument Rozpočtové opatření SoP 4/2017
dokument Rozpočtové opatření SoP 3/2017
spreadsheet Rozpočtový výhled SoP 2017-2019
pdf Smlouva o Zápůjčce
pdf Strednedoby vyhled obce na obdobi 2018-2022
pdf Veřejná vyhláška - Aktualizace 1. Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
pdf Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
pdf Veřejná vyhláška -Návrh opatření veřejné povahy
pdf Volby prezidenta ČR ve dnech 12.-13-ledna 2018 - Informace o počtu členů Okrskové volební komise