folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 1 2 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška_OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ, VÝZVA ÚČASTNÍKŮM vedení NN v osadě Vyhnánov Sejmuto
pdf Záměr obce 1 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení elektrická přípojka NN v k ú Kohoutov, ppč 992 1, 1505, 1506, 1508 2 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška k návrhu OOP VLK 18 12 2023 Sejmuto
pdf Návrh opatření obecné povahy VLK 2023 Sejmuto
pdf Rozpočet SOP na rok 2024
pdf Střednědobý výhled rozpočtu SOP na období 2025-2027
pdf Usnesení o rozdělení řízení Kohoutov kostel restaurování mobiliáře Sejmuto
pdf Závazné stanovisko Kohoutov kostel restaurování mobiliáře Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 14 12 2023 Sejmuto
spreadsheet Návrh_ Finanční plán 2024 Sejmuto
spreadsheet Návrh rozpočtu na rok 2024 Sejmuto
pdf FÚ_Oznámení o výjezdech do Dvora Králové nad Labem Sejmuto
pdf Poskytnutí informace dle zákona 106/1999
pdf Návrh rozpočtu SOP na rok 2024 Sejmuto
pdf Návrh střednědobého výhledu SOP 2025-2027 Sejmuto
pdf Studna Kovařík rozhodnutí Sejmuto
dokument Obecně závazná vyhláška č 2/2023 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství Sejmuto
dokument Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o poplatku ze psa Sejmuto