folder 2017

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Záměr obce č.9/2017 , o prodeji ppč. 2032 Sejmuto
pdf Záměr obce č.10/2017, o prodeji a bezúplatném daru Sejmuto
pdf Volby na prezidenta - oznámení o době a místě voleb Sejmuto
pdf Volby do Senátu - oznámení o době a místě voleb Sejmuto
pdf Volby do Senátu - jmenování zapisovatele Sejmuto
pdf Oznámení o konání 36.zasedání zastupitelstva obce Kohoutov dne 12.12.2017 Sejmuto
pdf Volby na prezidenta - jmenování zapisovatele Sejmuto
pdf Volby na prezidenta - sídlo Okrskové volební komise Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2018 - ke schválení zastupitelstvem obce Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2018 - podrobné členění Sejmuto
spreadsheet Návrh finančního plánu obce Kohoutov na rok 2018 Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2018 Sejmuto
pdf Návrh střednědobého výhledu Společenství obcí Podkrkonoší Sejmuto
pdf Návrh zprávy o uplatňování ÚP Vlčkovice v Podkrkonoší Sejmuto
pdf Volby do Senátu - stanovení počtu členů OVK a sídlo OVK Sejmuto
pdf Volby prezidenta ČR ve dnech 12.-13-ledna 2018 - Informace o počtu členů Okrskové volební komise Sejmuto
pdf Záměr obce číslo 7/2017 o prodeji pozemkové parcely číslo 2022 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Sejmuto
pdf Záměr obce číslo 8/2017 o prodeji pozemkové parcely číslo 30/2 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška - Aktualizace 1. Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Sejmuto