folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Záměr obce č 9 2021 pronájem ppč 2052 a stpč 287 Sejmuto
pdf Záměr obce č 10 2021prodej ppč 1566 a ppč 1615 Sejmuto
dokument Rozpočet SOP na rok 2022
dokument Střednědobý výhled SOP na období 2023 2025
pdf Rozpočtové opatření SoP 3 2021
pdf Návrh obecně závazné vyhlášky 2 2021, o zrušení některých OZV Sejmuto
pdf Obecně závazná vyhláška obce č 1 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Sejmuto
pdf Oznámení o zahájení společného řízení Novostavba RD na ppč 201 1, 836 1 a 836 2 v k ú Kohoutov Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 14 12 2021 Sejmuto
pdf Rozhodnutí Rodinný dům včetně staveb doplňkových, garáže a domácí ČOV Hošková Margita, Kohoutov Sejmuto
dokument Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOP 2023 2025 Sejmuto
spreadsheet Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2022 Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu SOP na rok 2022 Sejmuto
spreadsheet Návrh Finanční plán 2022 Sejmuto
pdf Návrh Strednedoby vyhled obce na obdobi 2023 2026 Sejmuto
pdf Návrh Obecně závazné vyhlášky obce č 1 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 11 2021 Sejmuto
pdf Dražební vyhláška RD čp 146 v obci Kohoutov Sejmuto
pdf Dražební vyhláška RD čp 145 v obci Kohoutov Sejmuto
pdf Rozpočtové opatření SoP 02 2021