folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 5 10 2021 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška zahájení společného řízení Novostavba RD na ppč 1535 2, 1534 v k u Kohoutov Sejmuto
pdf Informování o době a místě konání voleb Sejmuto
archive Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby NN Sejmuto
archive Záměr obce Kohoutov 8_2021 o propachtování zemědelských pozemků Sejmuto
archive Veveřejná vyhláška_Přechodné DZ na komunikaci III_29923 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 7 9 2021 Sejmuto
pdf NÁVRH ÚP KOHOUTOV OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Sejmuto
pdf VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR _ 1. INFO Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška stanovení DZ trv úpravy Kohoutov Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 29 6 2021 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška elktropřípojka pro p č 1514 v k ú Kohoutov Sejmuto
archive Informace podle zákona 106 1999
archive Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2020
pdf RO SOP č 1 2021
pdf Záměr obce č 6 2021 Sejmuto
pdf Záměr obce č 5 2021 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 8 6 2021 Sejmuto
archive Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999