folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravu provozu Kohoutov Lidová řemesla 2023 Sejmuto
pdf Návrh na uplatňování územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší Sejmuto
pdf ZÚ SOP 2022
pdf RO SOp č 1 2023 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 15 6 2023 Sejmuto
archive Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2022 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2023 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška opakované veřejné projednání ÚPO Brzice Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2023 hromadný předpis 637509 23 2700 11530 608125 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 6 4 2023 Sejmuto
pdf Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č 106 1999
pdf Záměr obce 1 2023 Sejmuto
pdf Záměr obce 2 2023 Sejmuto
archive Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 Sejmuto
pdf NÁVRH Závěrečného účtu obce Kohoutov za rok 2022 Sejmuto
pdf VV Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a schválení stavebního záměru na ppč 931, 929 1 k ú Kladruby u Kohoutova Sejmuto
pdf VV společné územní a stavební řízení Koumarovi Sejmuto
pdf VV Oznámení o zahájení společného řízení ÚŘ a SŘ Pavel BěhalČOVSSPoznámení Sejmuto
pdf Priloha 1134998211 1 situace stavby ČOV v k ú Kladruby u Kohoutova 1 Sejmuto