folder Závěrečný účet obce za rok 2019

Dokumenty

pdf Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 (111 stažení) Populární
pdf Schválená účetní závěrka za rok 2019 (114 stažení) Populární
pdf Rozvaha 12/2019 (120 stažení) Populární
pdf Audit 2019 (122 stažení) Populární
pdf Výsledek hospodaření obce za hospodářskou činnost 2019 (112 stažení) Populární
pdf Výkaz zisku a ztráty 12/2019 (120 stažení) Populární
pdf Příloha účetní závěrky obce 2019 (115 stažení) Populární
pdf Protokol o kontrole OSSZ v roce 2019 (113 stažení) Populární
pdf Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 (123 stažení) Populární
pdf Kontrola Česká průmyslová ZP (116 stažení) Populární
pdf Inventarizační zpráva k 31.12. 2019 (127 stažení) Populární
pdf DPPO za rok 2019 (117 stažení) Populární