folder Závěrečný účet obce za rok 2019

Dokumenty

pdf Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 (104 stažení) Populární
pdf Schválená účetní závěrka za rok 2019 (106 stažení) Populární
pdf Rozvaha 12/2019 (113 stažení) Populární
pdf Audit 2019 (114 stažení) Populární
pdf Výsledek hospodaření obce za hospodářskou činnost 2019 (105 stažení) Populární
pdf Výkaz zisku a ztráty 12/2019 (111 stažení) Populární
pdf Příloha účetní závěrky obce 2019 (107 stažení) Populární
pdf Protokol o kontrole OSSZ v roce 2019 (106 stažení) Populární
pdf Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 (115 stažení) Populární
pdf Kontrola Česká průmyslová ZP (109 stažení) Populární
pdf Inventarizační zpráva k 31.12. 2019 (118 stažení) Populární
pdf DPPO za rok 2019 (109 stažení) Populární