folder 2020

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 15 12 2020 Sejmuto
pdf Návrh Obecně závazné vyhlášky 2 2020, o místním poplatku ze psů Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2021 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Společné rozhodnutí na schválení stavebního záměru rekonstrukce rekreačního objektu s příslušenstvím a stavby související stpč 68 Sejmuto
dokument Návrh rozpočtu SOP na rok 2021 Sejmuto
dokument Návrh střednědobého výhledu SOP 2022 2024 Sejmuto
pdf Návrh Strednedoby vyhled obce na obdobi 2022 2024 Sejmuto
pdf Návrh Finanční plán 2021 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 10 11 2020 Sejmuto
pdf Veřejné projednání formou dálkového přístupu_Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška_Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení s nakládání s vodami, schválení stavebního záměru Septik s filtrem na stpč 67 v k ú Kladruby u Kohoutova Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 6 10 2020 Sejmuto
pdf Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému projednání rekonstrukce rekreačního objektu v Kladrubech Sejmuto
pdf Záměr obce 3 2020 Sejmuto
pdf Záměr obce 4 2020 Sejmuto
pdf Priloha 822556848 1 situace stavby ČOV v k ú Kohoutov Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška_oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ČOV na ppč. 874 v k.ú. Kladruby u Kohoutova Sejmuto
pdf Oznámení o konání voleb do parlamentu ČR- Senát Sejmuto
pdf Oznámení o konání voleb do Zastupitelstev krajů Sejmuto