folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf NÁVRH Závěrečného účtu obce Kohoutov za rok 2022
pdf VV Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a schválení stavebního záměru na ppč 931, 929 1 k ú Kladruby u Kohoutova Sejmuto
pdf VV společné územní a stavební řízení Koumarovi Sejmuto
pdf VV Oznámení o zahájení společného řízení ÚŘ a SŘ Pavel BěhalČOVSSPoznámení Sejmuto
pdf Priloha 1134998211 1 situace stavby ČOV v k ú Kladruby u Kohoutova 1 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 2 2023 Sejmuto
pdf VV Veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Brzice 1 Sejmuto
pdf VV Společné rozhodnutí prodloužení platnosti společného povolení a změna stavby před dokončením Skalický Kladruby Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o společném řízení a pozvání veřejnému ústnímu jednání, Zahradní domek na ppč 81 1 v k ú Kohoutov Sejmuto
dokument DRIVE IN Informace o umístění volebních stanovišť na území Královéhradeckého kraje Sejmuto
pdf Oznámení o konání voleb Sejmuto
pdf Rozpočet SOP nas rok 2023
pdf Střednědobý výhled rozpočtu SOP na 2024 2026
pdf RO 3 2022 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 20 12 2022 Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2023 Sejmuto
pdf Návrh Finanční plán 2023 Sejmuto
pdf Jmenování zapisovatele Sejmuto
dokument Návrh rozpočtu SOP na rok 2023 Sejmuto
dokument Návrh střednědobého výhledu SOP 2024 2026 Sejmuto