folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf VV prodloužení platnosti dokončení stavby Mgr. Skalický_Kladruby Sejmuto
pdf Stanovení min poctu clenu OVK a info o počtu a sídle volebního okrsku Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení stavebního záměru novostavba RD na ppč 133, 132 2, 123 5 v k ú Kohoutov Sejmuto
pdf Opatření obecné povahy_ochrany vnitřních hranic ČR Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška_rozhodnutí o povolení ČOV RD Froněk Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška_oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Sejmuto
pdf Oznameni o ustavujicim zasedani Zastupitelstva obce dne 20 10 2022 Sejmuto
pdf Dražební vyhláška ppč. 2070 k.ú. Kohoutov Sejmuto
pdf Novostavba RD _ Plecháč v k.ú. Kohoutov Sejmuto
pdf Rozpočtové opatření SoP 2 2022 Sejmuto
pdf Zápis z voleb do zastupitelstva obce Kohoutov Sejmuto
archive ČOV novostavba Froňěk Sejmuto
pdf Oznámení o obnově katastrálního operátu Sejmuto
pdf Informování voličů vyhláška Sejmuto
pdf Informování členů OVK Kohoutov Sejmuto
pdf Záměr obce 5 2022 pronájem čp 73 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška oznámení pro majitelé lesů do 50 ha Sejmuto
archive Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na komunikace I_37 akce Lidová řemesla v obci Kohoutov Sejmuto
pdf Stanovení přechodné úpravy DZ na komunikaci III_30014 v obci Kohoutov dne 13_8_2022 Sejmuto
pdf Verejna vyhlaska Aktualizace č 5 Zásad KHK Sejmuto