folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
archive Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2020
pdf RO SOP č 1 2021
pdf Záměr obce č 6 2021 Sejmuto
pdf Záměr obce č 5 2021 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 8 6 2021 Sejmuto
archive Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
pdf Záměr obce 4 2021 Sejmuto
archive Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK Sejmuto
archive Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na komunikacvi I 37 Sejmuto
archive Návrh Závěrečného účtu Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2020 Sejmuto
pdf Záměr obce č 3 2021 Sejmuto
pdf Záměr obce č 2 2021 Sejmuto
pdf Záměr obce č 1 2021 Sejmuto
archive Veřejná vyhláška MUDKnL stanovení DZ Polní cesta Kohoutov Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška MUDKnL Rozhodnutí o povolení stavby Prosloužení vodovodu Kohoutov sever Sejmuto
archive Veřejná vyhláška Finančního úřadu o platbách za daň z nemovitostých věcí na rok 2021 Sejmuto
pdf Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č 106 1999
pdf Veřejná vyhláška oznámení o zahájení vodoprávního řízení stavby PRODLOUŽENÍ VODOVODU KOHOUTOV SEVER Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 6 4 2021 Sejmuto
pdf Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 Sejmuto