folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Výroční zpráva za rok 2023 podle zákona č 106 1999
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 4 4 2024 Sejmuto
pdf Přílohy Závěrečného účtu obce za rok 2023 včetně zprávy o kontrole hospodaření
pdf NÁVRH závěrečný účet obce za rok 2023 Sejmuto
pdf Záměr obce 2 2024 Sejmuto
pdf VV oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavba studny a vodovodní přípojky na p p č 564 5 k ú Kohoutov Sejmuto
pdf VV Opatření obecné povahy VLK 1
pdf VV opatření obecné povahy výskyt vlka obecného Sejmuto
pdf Veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám Státní pozemkový úřad Sejmuto
pdf VV územní rozhodnutí o umístění stavby elektrická přípojka NN pro ppč 1508 2 v k ú Kohoutov Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 1 2 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška_OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ, VÝZVA ÚČASTNÍKŮM vedení NN v osadě Vyhnánov Sejmuto
pdf Záměr obce 1 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení elektrická přípojka NN v k ú Kohoutov, ppč 992 1, 1505, 1506, 1508 2 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška k návrhu OOP VLK 18 12 2023 Sejmuto
pdf Návrh opatření obecné povahy VLK 2023 Sejmuto
pdf Rozpočet SOP na rok 2024
pdf Střednědobý výhled rozpočtu SOP na období 2025-2027
pdf Usnesení o rozdělení řízení Kohoutov kostel restaurování mobiliáře Sejmuto
pdf Závazné stanovisko Kohoutov kostel restaurování mobiliáře Sejmuto