folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR _ 1. INFO Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška stanovení DZ trv úpravy Kohoutov Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 29 6 2021 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška elktropřípojka pro p č 1514 v k ú Kohoutov Sejmuto
archive Informace podle zákona 106 1999
archive Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2020
pdf RO SOP č 1 2021
pdf Záměr obce č 6 2021 Sejmuto
pdf Záměr obce č 5 2021 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 8 6 2021 Sejmuto
archive Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
pdf Záměr obce 4 2021 Sejmuto
archive Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK Sejmuto
archive Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na komunikacvi I 37 Sejmuto
archive Návrh Závěrečného účtu Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2020 Sejmuto
pdf Záměr obce č 3 2021 Sejmuto
pdf Záměr obce č 2 2021 Sejmuto
pdf Záměr obce č 1 2021 Sejmuto
archive Veřejná vyhláška MUDKnL stanovení DZ Polní cesta Kohoutov Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška MUDKnL Rozhodnutí o povolení stavby Prosloužení vodovodu Kohoutov sever Sejmuto