INFORMACE K OPRAVĚ KOMUNIKACE III/30014

Dle posledních informací ze dne 28.6.2018 Vám sděluji nejnovější poznatky z plánované opravy komunikace vedoucí přes Obec Kohoutov. Obnova komunikace bude zahrnovat strhnutí současného povrchu cca o 10 cm , výspravu a zpevnění podloží tam kde to bude třeba a položení dvou vrstev asfaltobetonu. Dále bude provedeno podélné vyčištění příkopů, napojení na stávající sjezdy a vyčištění příčných propustků , některé budou vyměněny. Výška současné komunikace by měla v intravilánu zůstat nezměněna , bude navýšeno pouze v lese. ( 1.úsek)

Realizaci bude provádět společnost EUROVIA .

Plánovaný termín výstavby 13.8.2018 - 4.11.2018 , nejdéle do 16.12.2018.

Celá stavby je rozdělena do 5 úseků :

Úsek

Popis

Sdělení

Termín

1. úsek

křižovatka od Kocbeře po začátek lesa - čp.2

Komunikace bude zcela uzavřena pro všechny

13.8. - 31.8.

2. úsek

čp.2 – odbočka na Rábiš

Úsek 2. a 3. bude sloučen v jeden

26.8. - 23.9.

3. úsek

Odbočka na Rábiš- Obecní úřad

 

10.9. - 14.10.

4. úsek

Obecní úřad – křižovatka

Úsek 4. a 5. bude sloučen v jeden

1.10. - 26.10.

5. úsek

Křižovatka – Kladruby

 

15.10. -4.11.

Pro trvale bydlící a vlastníky ostatních nemovitostí bude možné po komunikaci s opatrností jezdit. Pouze v případě celkové opravy propustku a podkládky vrchní vrstvy asfaltobetonového krytu, bude komunikace zcela uzavřena .

Zajištění autobusové dopravy : Jedinou zastávkou, která bude využita bude zastávka u Obecního úřadu a to po celou dobu stavby. Vím, že to bude náročné pro všechny dojíždějící , ale nenašli jsme jiný způsob zajištění dopravní obslužnosti . V době výstavby 1., 2. a 3. úseku bude autobus jezdit přes Choustníkovo Hradiště a Kocbeře do Dvora Králové . Při výstavbě 4. a 5. úseku již po obci Kohoutov směrem na Kocbeř.

Všechny bližší informace o výstavbě , změně harmonogramu , plánovaném jízdním řádu sledujte na www.kohoutov.info a každý týden v pátek odpoledne bude na úřední desce u Obecního úřadu vyvěšeny informace o dění , případných změnách apod.

Přeji Nám všem pevné nervy při výstavbě a prosím o dodržování pokynů zhotovitele stavby, zejména dodržování při úplném zákazu jízdy po komunikaci.

Kontakty

Adresa:

Obec Kohoutov
Kohoutov čp. 65
544 01
Dvůr Králové nad Labem

E-mail:

obec.kohoutov@seznam.cz

Datová schránka:

5zcapkv

Pevná linka:

499 693 030

Starosta obce:

 724 224 782

Místostarosta obce:

605 517 775

Pověřenec pro GDPR:

Lenka PROCHÁZKOVÁ
E-mail: prochazkova@kjh.cz
Tel.: 730 164 404