folder Úřední deska

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov dne 2.října 2018 Nový
pdf Záměr obce č.6/2018
pdf Záměr obce č. 5/2018
pdf Rozhodnutí UKONČENÍ mimořádné klimatické podmínky2018
pdf Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018 - veřejná vyhláška
dokument Volby do zastupitelstev obcí - stanovení počtu členů OVK, informace o počtu a sídle OVK a jmenování zapisovatele OVK
pdf Nařízení Královéhradeckého kraje č 3 2002
pdf Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - stanovení počtu členů zastupitelstva obce , počet podpisů na peticích pro kandidátní listiny
dokument Rozpočtové opatření SoP 2/2018
pdf Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí a OSKa, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2017 část 1 ze 3
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2017 část 2 ze 3
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2017 část 3 ze 3
pdf Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2018
pdf Střednědobý výhled Společenství obcí Podkrkonoší 2018-2022
dokument Darovací smlouva mezi Obcí Kohoutov a panem Zdeňkem Kudrnáčem
pdf Veřejná vyhláška -Rozhodnutí o prodloužení Zákazu vstupu do lesa
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.2/2017, o spádovosti škol
pdf Strednedoby vyhled obce na obdobi 2018-2022
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2016 část 1 ze 3