folder Úřední deska

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení ČOV Valáškovi
pdf Veřejná vyhláška Finančního úřadu_Daň z nemovitých věcí v roce 2019
pdf Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5. 2019 _ Oznámení o době a místě konání voleb v obci Kohoutov
pdf Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5. 2019_Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
pdf Návrh -Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2018 - část 1
pdf Návrh - Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2018 - část 2
pdf Návrh - Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2018 - část 1
pdf Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5. 2019_Info o počtu členů OVK, jmenování zapisovatele
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší č.4/2018
dokument Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2019 ve schváleném znění
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 3/2018
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 2/2018
pdf Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí a OSKa, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 1/2018
pdf Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona č. 106/1999
pdf Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2018
pdf Střednědobý výhled Společenství obcí Podkrkonoší 2018-2022
dokument Darovací smlouva mezi Obcí Kohoutov a panem Zdeňkem Kudrnáčem
pdf Veřejná vyhláška -Rozhodnutí o prodloužení Zákazu vstupu do lesa
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.2/2017, o spádovosti škol