folder Úřední deska

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - vodovodní přípojky Kohoutov-Kladruby
pdf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Vodovodní přípojky Kohoutov-Kladruby, grafická část
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší č.4/2018
dokument Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2019 ve schváleném znění
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 3/2018
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 2/2018
pdf Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí a OSKa, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
dokument Rozpočtové opatření Společenství obcí Podkrkonoší 1/2018
pdf Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona č. 106/1999
pdf Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2018
pdf Střednědobý výhled Společenství obcí Podkrkonoší 2018-2022
dokument Darovací smlouva mezi Obcí Kohoutov a panem Zdeňkem Kudrnáčem
pdf Veřejná vyhláška -Rozhodnutí o prodloužení Zákazu vstupu do lesa
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.2/2017, o spádovosti škol
pdf NÁVRH_Strednedoby vyhled obce na obdobi 2018-2022
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 , o nočním klidu
pdf Smlouva o Zápůjčce
pdf Výroční zpráva za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb