folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 11 7 2024 Sejmuto
pdf Schválený ZÚ SOP 2023 Sejmuto
pdf RO č 1 2024 SOP Sejmuto
pdf 242024 Informace dle zákona 106 1999 vývoz odpadů v Kladrubech
pdf NÁVRH ÚP KOHOUTOV OZNÁMENÍ KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
pdf Priloha ke stanovení přechodné úpravy 1365252550 1 DIO OOP 1 Sejmuto
pdf Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka Choustníkovo Hradiště sign Sejmuto
pdf Oznámení o konání voleb Sejmuto
archive VV Rozhodnutí o povolení stavby Úprava splaškové kanalizace Tábořiště Nesytá Kohoutov ppč 1172 3 včetně situace Sejmuto
pdf Společné územní a stavební řízení na akci "Komunikace k čp. 80, 81, 82 v obci Kohoutov Sejmuto
archive Návrh závěrečného účtu Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2023 Sejmuto
pdf Informování členů OVK Kohoutov do EP2024 Sejmuto
archive INFORMACE K PLATBĚ Z DANĚ NEMOVITOSTÍ V ROCE 2024 informace od finančního úřadu Sejmuto
pdf Oznámení KÚ DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ k ú Kohoutov Sejmuto
pdf VV Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a nařízení ústního jednání Úprava splaškové kanalizace Tábořiště Nesytá Kohoutov p p č 1172 3 Sejmuto
pdf Situace k VV Tábořiště Nesytá Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 5 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Finanční úřad KHK Daň z nemovitých věcí na rok 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a schválení stavegbního záměru na ppč 564 5 v k ú Kohoutov Sejmuto
pdf Volby do Evropského parlamentu informace starosty počet členů OVK, počet a sídlo volebního okrsku, jmenování zapisovatele Sejmuto