folder 2018

Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Návrh _ Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2017 část 1 ze 3 Sejmuto
pdf Návrh_Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2017 část 2 ze 3 Sejmuto
pdf Návrh_Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2017 část 3 ze 3 Sejmuto
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.2/2018, spádovost škol Sejmuto
pdf Obecně závazná vyhláška obce č.1/2018 , o rušení nočního klidu Sejmuto
pdf Verejna vyhlaska vodni dilo COV u novostavby Jelinkovi Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška _ společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „Novostavba rodinného domu a stavby související - obec Kohoutov“ na pozemcích: pozemkové parcely číslo 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1547, 136/2, 1600 v katastrálním území Kohoutov Sejmuto
pdf Verejna vyhlaska stanoveni trvale upravy provozu krizovatka Kocbere Kohoutov Sejmuto
pdf Verejna vyhlaska stanoveni trvale mistni upravy provozu mostek Kladruby Sejmuto
pdf Oznámení o konání 40.zasedání zastupitelstva obce Kohoutov dne 3.dubna 2018 Sejmuto
pdf Záměr obce č.1/2018 o pronájmu pozemků na Rábiši Sejmuto
pdf Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sejmuto
pdf Oznámení o konání 39.zasedání zastupitelstva obce dne 6.3.2018 Sejmuto
pdf Verejna vyhlaska Zprava o uplatnovani Zasad uzemniho rozvoje KHK Sejmuto
archive Veřejná vyhláška _ Stanovení trvalé místní úpravy provozu na účelových komunikacích v k.ú. Kladruby u Kohoutova Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška - Novostavba rodinného domu a stavby související na stpč. 1545/2 v k.ú. Kohoutov Sejmuto
pdf Nabídka nepronajatého majetku od Státního pozemkového úřadu- pozemková parcela číslo 634/11 v k.ú. Kohoutov Sejmuto
pdf Sdělení ke stavbě "Novostavba rodinného domu a stavby související-obec Kohoutov" Sejmuto
pdf Oznámení o konání 38.zasedání zastupitelstva obce Kohoutov dne 6.února 2018 Sejmuto
pdf Dražební vyhláška na byt č.2 v domě čp.144 Sejmuto