folder Závěrečný účet obce za rok 2016

Dokumenty

pdf Závěrečný účet obce za rok 2016 (287 stažení) Populární
pdf Příloha k účetní závěrce za rok 2016 (414 stažení) Populární
pdf Rozvaha (359 stažení) Populární
pdf Výkaz zisků a ztrát (269 stažení) Populární
pdf Výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC FIN 2 -12 (248 stažení) Populární
pdf Přiznání k dani z příjmů právnických osob (325 stažení) Populární
pdf Příloha 12/2016 (289 stažení) Populární
pdf Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (1231 stažení) Populární
pdf Inventarizační zpráva (400 stažení) Populární
pdf Systémová opatření obce (283 stažení) Populární
pdf Zápisy kontrolního výboru (330 stažení) Populární
pdf Zápis finančního výboru o kontrole společnosti KOASS spol.s.r.o. (348 stažení) Populární