folder Závěrečný účet obce za rok 2016

Dokumenty

pdf Závěrečný účet obce za rok 2016 (251 stažení) Populární
pdf Příloha k účetní závěrce za rok 2016 (371 stažení) Populární
pdf Rozvaha (323 stažení) Populární
pdf Výkaz zisků a ztrát (235 stažení) Populární
pdf Výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC FIN 2 -12 (216 stažení) Populární
pdf Přiznání k dani z příjmů právnických osob (283 stažení) Populární
pdf Příloha 12/2016 (246 stažení) Populární
pdf Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (1175 stažení) Populární
pdf Inventarizační zpráva (362 stažení) Populární
pdf Systémová opatření obce (240 stažení) Populární
pdf Zápisy kontrolního výboru (291 stažení) Populární
pdf Zápis finančního výboru o kontrole společnosti KOASS spol.s.r.o. (287 stažení) Populární