folder Závěrečný účet obce za rok 2016

Dokumenty

pdf Závěrečný účet obce za rok 2016 (275 stažení) Populární
pdf Příloha k účetní závěrce za rok 2016 (400 stažení) Populární
pdf Rozvaha (347 stažení) Populární
pdf Výkaz zisků a ztrát (259 stažení) Populární
pdf Výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC FIN 2 -12 (235 stažení) Populární
pdf Přiznání k dani z příjmů právnických osob (311 stažení) Populární
pdf Příloha 12/2016 (275 stažení) Populární
pdf Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (1201 stažení) Populární
pdf Inventarizační zpráva (387 stažení) Populární
pdf Systémová opatření obce (270 stažení) Populární
pdf Zápisy kontrolního výboru (317 stažení) Populární
pdf Zápis finančního výboru o kontrole společnosti KOASS spol.s.r.o. (320 stažení) Populární