pdf Oznámení KÚ DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ k ú Kohoutov  Sejmuto

provedl

Stažení (pdf, 191 KB)

Oznámení KÚ_ DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ____k. ú. Kohoutov.pdf