pdf Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2018 - ke schválení zastupitelstvem obce  Sejmuto

provedl

Stažení (pdf, 44 KB)

Navrh_rozpoctu_2018_ke_schvaleni_zastupitelstvem _obce.pdf

Zastupitelstvo  obce  Kohoutov  bude  na  svém  36. zasedání  dne  12.12.2017  schvalovat  rozpočet obce  na rok 2018 a  finanční plán  obce  na rok 2018. Rozpočet  se  týká  běžné  činnosti  obce,  kde  jsou  zahrnuty  i  plánované  investiční akce    a  finanční  plán  se  týká hospodářské  činnosti (  les, vodovod, komunikace  apod.)

Návrh rozpočtu v paragrafovém členění - ke schválení ZO

Návrh rozpočtu - podrobné členění - položky

Návrh finančního plánu obce Kohoutov na rok 2018