folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Střednědobý výhled rozpočtu SOP na období 2025-2027
pdf Usnesení o rozdělení řízení Kohoutov kostel restaurování mobiliáře Sejmuto
pdf Závazné stanovisko Kohoutov kostel restaurování mobiliáře Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 14 12 2023 Sejmuto
spreadsheet Návrh_ Finanční plán 2024 Sejmuto
spreadsheet Návrh rozpočtu na rok 2024 Sejmuto
pdf FÚ_Oznámení o výjezdech do Dvora Králové nad Labem Sejmuto
pdf Poskytnutí informace dle zákona 106/1999
pdf Návrh rozpočtu SOP na rok 2024 Sejmuto
pdf Návrh střednědobého výhledu SOP 2025-2027 Sejmuto
pdf Studna Kovařík rozhodnutí Sejmuto
dokument Obecně závazná vyhláška č 2/2023 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství Sejmuto
dokument Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o poplatku ze psa Sejmuto
pdf Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ELECTROCOMP Sejmuto
pdf Prodloužení lhůty Kohoutov kostel Nanebevzetí Pany Marie Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška rozhodnutí studna Kohoutov Hampel Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška_ Martin ŠtanclstudnaSSPPNVrozhodnutí Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 11 2023 Sejmuto
pdf Oznámení o zahájení řízení Kohoutov kostel Sejmuto
pdf Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 2023 Sejmuto