folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Priloha ke stanovení přechodné úpravy 1365252550 1 DIO OOP 1 Nový
pdf Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka Choustníkovo Hradiště sign Nový
pdf Oznámení o konání voleb
archive VV Rozhodnutí o povolení stavby Úprava splaškové kanalizace Tábořiště Nesytá Kohoutov ppč 1172 3 včetně situace
archive Návrh závěrečného účtu Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2023
pdf Informování členů OVK Kohoutov do EP2024 Sejmuto
archive INFORMACE K PLATBĚ Z DANĚ NEMOVITOSTÍ V ROCE 2024 informace od finančního úřadu
pdf Oznámení KÚ DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ k ú Kohoutov
pdf VV Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a nařízení ústního jednání Úprava splaškové kanalizace Tábořiště Nesytá Kohoutov p p č 1172 3 Sejmuto
pdf Situace k VV Tábořiště Nesytá Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 5 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Finanční úřad KHK Daň z nemovitých věcí na rok 2024 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a schválení stavegbního záměru na ppč 564 5 v k ú Kohoutov Sejmuto
pdf Volby do Evropského parlamentu informace starosty počet členů OVK, počet a sídlo volebního okrsku, jmenování zapisovatele
pdf Veřejná vyhláška společné rozhodnutí o umístění stavby a povolení odstranění stavby nové vedení NN ve Vyhnánově Sejmuto
pdf Výroční zpráva za rok 2023 podle zákona č 106 1999
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 4 4 2024 Sejmuto
pdf Přílohy Závěrečného účtu obce za rok 2023 včetně zprávy o kontrole hospodaření
pdf NÁVRH závěrečný účet obce za rok 2023 Sejmuto
pdf Záměr obce 2 2024 Sejmuto