folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Sejmuto
pdf Poskytnutí informace dle zákona 106/1999
dokument Dotace pro neziskovky od SoP _ Hramonogram Sejmuto
spreadsheet Dotace pro neziskovky v rámci SoP _žádost Sejmuto
pdf Záměr obce 6_2020 Sejmuto
pdf Záměr obce 5_2020 Sejmuto
pdf Rozpočtové opatření SoP 42020
dokument Schválený střednědobý výhled rozpočtu SoP na období 2022-2024
dokument Schválený rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2021
pdf Rozpočtové opatření SoP 32020
pdf Obecně závazná vyhláška č 2 2020, o místním poplatků ze psů
pdf Rozpočtové opatření SoP 22020
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2019 - část 2
pdf Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2019 - část 1
pdf Rozpočtové opatření SoP 1 2020
pdf Verejná vyhlaska MZe Opatření obecné povahy Kůrovec a jeho zpracování v lesích Sejmuto
dokument Opatření obecné povahy- uzavření státních hranic
pdf Omezení dopravní obslužnosti
pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci "Snížení energetické náročnosti čp.65 - zateplení obvodového pláště budovy
pdf Rozpočtové opatření SoP 3 2019