folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
pdf Záměr obce 1 2023 Sejmuto
pdf Záměr obce 2 2023 Sejmuto
archive Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 Sejmuto
pdf NÁVRH Závěrečného účtu obce Kohoutov za rok 2022 Sejmuto
pdf VV Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a schválení stavebního záměru na ppč 931, 929 1 k ú Kladruby u Kohoutova Sejmuto
pdf VV společné územní a stavební řízení Koumarovi Sejmuto
pdf VV Oznámení o zahájení společného řízení ÚŘ a SŘ Pavel BěhalČOVSSPoznámení Sejmuto
pdf Priloha 1134998211 1 situace stavby ČOV v k ú Kladruby u Kohoutova 1 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 2 2023 Sejmuto
pdf VV Veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Brzice 1 Sejmuto
pdf VV Společné rozhodnutí prodloužení platnosti společného povolení a změna stavby před dokončením Skalický Kladruby Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o společném řízení a pozvání veřejnému ústnímu jednání, Zahradní domek na ppč 81 1 v k ú Kohoutov Sejmuto
dokument DRIVE IN Informace o umístění volebních stanovišť na území Královéhradeckého kraje Sejmuto
pdf Oznámení o konání voleb Sejmuto
pdf Rozpočet SOP nas rok 2023
pdf Střednědobý výhled rozpočtu SOP na 2024 2026
pdf RO 3 2022 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 20 12 2022 Sejmuto
pdf Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2023 Sejmuto
pdf Návrh Finanční plán 2023 Sejmuto